For Candidates

For Candidates

PL Direct Recruit Ltd. specializes in recruiting workers to nursing homes and patients’ homes in the UK. We have permanent employment offers for all candidates.
We work with proven employers from Great Britain. UK Settled Status or Pre-Settled Status required.

 

Dla Kandydatów
PL Direct Recruit Ltd. specjalizuje się w rekrutacji pracowników do domów opieki i w domach pacjentów w Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich kandydatów mamy propozycje stałego zatrudnienia. Współpracujemy ze sprawdzonymi pracodawcami z Wielkiej Brytanii. Wymagany Settled Status lub Pre-Settled Status w Wielkiej Brytanii.

Nie pobieramy opłat za usługi pośrednictwa od osób poszukujących pracy. Współpracujemy ze sprawdzonymi pracodawcami z Wielkiej Brytanii.