Informacje podatkowe

Wszystkie osoby pracujące w Anglii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Istnieją firmy zajmujące tym w Polsce [legalnie ], proszę poszukać w Internecie.

Większość europejskich rozwiązań podatkowych przewiduje tzw. kwotę wolną od podatku. Jej wysokość w Wielkiej Brytanii zależy od wieku podatnika.

Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii

W 2013 r. kwota wolna od podatku wynosi:

dla osób urodzonych po 5 kwietnia 1948 r. – 9.205 GBP,

Skala podatkowa   2013 – 2014 r. (w GBP)

Próg podstawowy (20 proc.)   0 – 32.010

Na dokładne informacje zapraszam do Internetu.